Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Tendencie prízvukovania jednoslabičných predložiek v spisovnej slovenčine
Zdroj:Slavica Pragensia. 21
Vydavateľské údaje:Praha : Univerzita Karlova, 1978
Lokácia:S. 73-82
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián. K poetike umeleckého prekladu. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 81.