Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Hierarchia vzťahov vo fonologickom podsystéme slovenských samohlások
Zdroj:Rocznik Slawistyczny
Lokácia:39 (1978), s. 19-24
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Korešpondenčná charakteristika fónickej a grafickej sústavy súčasnej spisovnej slovenčiny. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 224.