Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Spoločenská a kultúrna podmienenosť osobnej identity
Zdroj:Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 40, č. 4 (1996), s. 321-337
ISSN:0009-062X
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 420.
Ohlas:[3] LOVAŠ, Ladislav. Normy, identita a agresívne správanie. In ČERMÁK, Ivo - HŘEBÍČKOVÁ, Martina - MACEK, Petr. Agrese, identita, osobnost. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003, s. 69.
Ohlas:[3] HOMIŠINOVÁ, Mária. Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. 1. vyd. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2003, s. 258.