Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Baňasová Júlia (50%)
Autor:Kášová Martina (50%)
Názov:Gramatika vo vyučovaní cudzieho jazyka
Zdroj:Studia Philologica. Annus 3
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 202-213
ISBN:80-88697-29-8
Ohlas:[3] DŽAMBOVÁ, A. Die Ausspracheschulung im Anfängerunterricht. In Sučasni doslidžennja z inozemnoji filolohiji. Vypusk 2. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2004, s. 292.
Ohlas:[4] RAFAJLOVIČOVÁ, Rita. Testovanie gramatickej kompetencie - vplyv testu na výkon respondenta. In Studia Philologica. Annus 9. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 56. ISBN 80-8068-094-9.
Ohlas:[3] TOMÁŠIKOVÁ, Slavomíra. Wechselpräposition im DaF-Unterricht. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft II. : Sammelschrift des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen fakultät der Masaryk-Universität. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 120. ISBN 80-210-4214-1.