Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Etika na Slovensku : (minulosť a prítomnosť)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Hajko & Hajková, 2008
Rozsah:184 s.
ISBN:978-80-88700-72-2
Ohlas:[6] BARÁTHOVÁ, Nora. Etika na Slovensku (minulosť a prítomnosť). In Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku založený v roku 1910. 2009, roč. 99, č. 10, s. 12.
Ohlas:[6] HÜBNER, Vladimír. Etika na Slovensku. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2009, roč. 19, č. 16-17, s. 3.
Ohlas:[4] POLIACH, Vladimír. Experienciálne dimenzie morálnej regulácie. In Dobro a zlo, alebo o morálke I : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : (zborník vedeckých štúdií) [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 47. ISBN 978-80-557-0538-5.
Ohlas:[3] LETZ, Ján. Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 366. ISBN 978-83-7490-358-5.
Ohlas:[3] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien : pomiedzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów : RS DRUK, 2015, s. 121. ISBN 978-83-63666-47-7.