Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Babčák Vladimír (100%)
Názov:Quo vadis, miestne dane a miestne poplatky?
Zdroj:Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja : (zborník štúdií z grantu VEGA č. 1/0493/03)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2003
Lokácia:S. 119-128
ISBN:80-89040-23-3
Ohlas:[4] TEJ, Juraj, MADZINOVÁ, Renáta. Výskumné a pedagogické aktivity katedry verejnej správy v regióne Prešovského samosprávneho kraja. In Regionalistické perspektívy : zborník referátov a diskusných príspevkov z I. vedeckej a pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou "REGIONALISTICKÉ PERSPEKTÍVY 2006" konanej v dňoch 2.-3.2.2006 v Lučenci. Lučenec : Regionálne centrum vzdelávania, 2006, s. 149.