Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenskej republiky : priemysel, poľnohospodárstvo
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1995
Rozsah:71 s.
ISBN:80-85410-91-5
Ohlas:[4] POLÁČIK, Štefan - BIZUBOVÁ, Mária - ŠUŇOVÁ, Mária. Základy geografie a geografia Slovenska. Nitra : UKF, 2003, s. 187.
Ohlas:[4] CIMRA, Jozef. Geografia Slovenska. 1. vyd. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2008, s. 346. ISBN 978-80-8094-422-3.
Ohlas:[4] HRONEC, O. et al. Manažment a oceňovanie prírodných zdrojov. 1. vyd. Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010, s. 138. ISBN 978-80-89391-19-6.