Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Mikuš Milan (50%)
Autor:Bebčáková Viera (50%)
Názov:Metodická príručka k inovovaným učebným osnovám telesnej výchovy pre 5. - 8. ročník základnej školy
Vydavateľské údaje:Prešov : Podnik výpočtovej techniky, 1995
Rozsah:78 s.
ISBN:80-967253-5-1
Ohlas:[4] FOLTÁN, Miloš - GÖRNER, Karol. Vplyv kooperatívneho vyučovania na rozvoj pohybových zručností vo výuke vybraných športových hier na druhom stupni I. Základnej školy v Žiari nad Hronom. In Antropomotorika 2003. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 67.