Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomášiková Slavomíra (100%)
Názov:Semantische Analyse der Deixis
Zdroj:Zborník príspevkov zo VI. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 4.-7.9.2002 v Košiciach
Vydavateľské údaje:Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2003
Lokácia:S. 84-88
ISBN:80-88922-72-0
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. Direktive kommunikative Funktionen - der Untertyp Fordern und seine sprachlichen Realisierungen. In Zborník príspevkov zo VI. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 4.-7.9.2002 v Košiciach. Bratislava : SUNG, 2003, s. 58.