Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Drotárová Eva, st (50%)
Autor:Drotárová Lucia (50%)
Názov:Relaxační metody : malá encyklopedie
Vydavateľské údaje:Praha : Nakladatelství Epocha, 2003
Rozsah:247 s.
ISBN:80-86328-12-0
Ohlas:[5] DŽUKA, J. E. Drotárová, L. Drotárová: Relaxační metody - malá encyklopedie. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 4, s. 383-384.
Ohlas:[6] ZELINA, Miron. Relaxačné metódy - alebo ako zvládať stres. In Rodina a škola, 2003, roč. 51, č. 7, s. 5.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba. Patopsychológia. 1. vyd. Prešov : LANA, 2004, s. 61.
Ohlas:[6] CABANOVÁ, Vlasta. Relaxační metody - malá encyklopedie. In Pedagogická revue, 2004, roč. 56, č. 4, s. 458-460.
Ohlas:[5] CABANOVÁ, Vlasta. Relaxační metody - malá encyklopedie. In Komenský : časopis pro učitele základní školy. 2005, Roč. 129, č. 3, s. 44-46.
Ohlas:[3] KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 6. aktual. vyd. Praha : Portál, 2012, s. 369. ISBN 978-80-262-0302-5.
Ohlas:[3] NIKULIN, Andrej. Miesto psychoterapie v duchovnom živote človeka. Význam psychoterapie pre človeka. In Studia kinanthropologica : vědecký časopis pro kinantropologii, ISSN 1213-2101. 2011, roč. 12, č. 1, s. 34.