Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šimon František (100%)
Názov:K otázke systémovosti v klinickej terminológii
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 14, č. 5 (1980), s. 144-149
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] DŽUGANOVÁ, Božena: Terminológia ako vedná disciplína. In: Kultúra slova, roč. 36, 2002, č. 3, s. 139.