Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (100%)
Názov:Niektoré poznatky z výskumu rómskej problematiky v okrese Prešov
Zdroj:Príčiny, prevencia a dôsledky kriminality : zborník z medzinárodnej konferencie. Prešov, 2.-3.2.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1994
Lokácia:S. 127-131
ISBN:80-85668-06-8
Ohlas:[3] KOMINAREC, Igor. Problémy resocializácie mladistvých odsúdených v podmienkach ústavnej výchovy. In Socialia 2002. K sociální analýze mládeže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 153.