Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernát Milan (100%)
Názov:Príspevok k dynamike pohybu častíc s priestorovým nábojom v nehomogénnych poliach
Zdroj:Technika vysokých napätí : zborník prednášok z 8. medzinárodnej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita, 1996
Lokácia:S. 222-223
Ohlas:[4] MILLY, Miron: Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie z pohľadu obvodovej elektrodynamiky. In: Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Prešov : FHPV PU, 1998. S. 97.