Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Variantnosť skloňovacích typov podstatných mien v spisovnej slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 45, č. 2 (1980), s. 65-71
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Skloňovanie anglických antroponým v slovenčine. In: Slovenská reč, roč. 67, 2002, č. 4-5, s. 224.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj: Pojem pruduktivity v slovotvorbe a v morfológii. In: Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002. S. 29.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. O existujúcich a možných morfológiách. In ŠIMKOVÁ, Mária. Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 47.
Ohlas:[3] MIECZKOWSKA, Halina. Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujeciu typologicznym slowavko-polskim. 1. wad. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, s. 202.