Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Postava v J.C. Hronského románe Svet na Trasovisku
Zdroj:Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Lokácia:Roč. 43, č. 4 (1996), s. 267-270
ISSN:0037-6973
Ohlas:[4] ČÚZY, Ladislav: Jozef Cíger Hronský. In: Portréty slovenských spisovateľov 1. Bratislava : UK, 1998. S. 29.