Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Krajčová Nadežda (100%)
Názov:K problémom estetických záujmov rómskych detí
Zdroj:Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Prešov, 9. máj 1996
Vydavateľské údaje:[S.l. : s.n., 1996]
Ohlas:[3] URBANCOVÁ, Alexandra: Láska k životu a učiť sa milovať jeho hodnoty je predpokladom pre úspešný rozvoj rómskeho dieťaťa. In: Romové a sociální pedagogika. Ústí nad Labem : Hnutí R, 2001. S. 184.
Ohlas:[3] PETRASOVÁ, Alica. Building culture in the classroom: the role of romany assistans in the romany classroom. In Dises Newsletter, 2003, vol. 13, no.3, p. 4.
Ohlas:[3] URBANCOVÁ, Alexandra. Láska k životu a učiť sa milovať jeho hodnoty je predpokladom pre úspešný rozvoj rómskeho dieťaťa. In Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005 [CD-ROM]. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, s. 303.