Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009911
Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Výskum a opis nárečovej lexiky
Zdroj:Obsah a forma v slovnej zásobe
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1984
Lokácia:S. 271-281
Ohlas:[3] DVORNICKÁ, Ľubica 2000. Téma chudoby v slovenskej nárečovej frazeológie. In Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku XLIII. Novi Sad : Matica Srpska, 2000, s. 163.