Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Teória komunikácie a výskum spisovnej slovenčiny
Zdroj:Z teórie spisovného jazyka : zborník referátov a diskusných príspevkov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1979
Lokácia:S. 60-65
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Jazykový systém a cudzie antroponymá v slovenčine (na materiáli anglických antroponým). In: Jazykovedný časopis, roč. 52, 2001, č. 2, s. 98.
Ohlas:[3] OLOŠTIAK, Martin: Cudzie antroponymá v slovenčine (na materiáli anglických antroponým). In: Jazykovědné aktuality, roč. 38, 2001, č. 3, s. 53.