Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Výslovnosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ pred e, i, í, ia, ie, iu
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 9, č. 1 (1975), s. 18-21
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav: O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 47, 2001, č. 5-6, s. 159.