Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (50%)
Autor:Zimmermann Július (50%)
Názov:Z experimentálneho výskumu prízvuku v slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 59, č. 4 (1994), s. 328-338
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna. Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 88. ISBN 80-968557-2-7.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 178.