Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:Praktická príručka slovenskej syntaxe
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontakt, 1994
Ohlas:[4] KÁŠA, Peter: Medzi estetikou a ideológiou. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. S. 197. ISBN 80-8068-056-6.
Ohlas:[4] BUGÁROVÁ, Marta: Intonácia a sémantika vety. Nitra : FF UKF, 2001. S. 130. ISBN 80-8050-.