Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Rodina a voľný čas detí
Zdroj:Rodina a škola
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1994
Lokácia:S. 59-66
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, Nadežda: Rodina ako činiteľ utvárania vzťahov detí k vzdelávaniu. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 231.