Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009826
Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Morfológia a kvartér severozápadnej časti Raslavickej brázdy
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy. Roč. 20, zv. 1
Lokácia:S. 281-298
Ohlas:[4] MINÁR, J. et al. 2001. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 178. ISBN 80-968146-3-X.