Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Kancír Ján (100%)
Názov:Optimalizácia vybraných prvkov vyučovania zemepisu na základnej škole
Zdroj:Prírodné vedy. Roč. 26 : biológia - geografia
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove, 1995
Lokácia:S. 144-167
ISBN:80-88697-19-0
Ohlas:[3] BERNÁTOVÁ, Renáta: Prezentácia názorov učiteľov na súčasný stav technológie vyučovania na 1. stupni základnej školy. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. S. 149.
Ohlas:[4] MINTÁLOVÁ, Tatiana: Využitie motivačných prvkov vo vyučovaní zemepisu na základnej škole. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia geographica 6, roč. 38, 2002, s. 324.