Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009776
Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Hudaková T. (25%)
Autor:Maheľová O. (25%)
Autor:Bokšajová I. (25%)
Názov:Telesný vývoj východoslovenských detí so zameraním na etnické rozdiely cigánskych detí : priebežná správa čiastkovej úlohy štátneho plánu základného výskumu VII-3-1/2
Vydavateľské údaje:Košice : [s.n.], 1983
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf 2001. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku . Prešov : ManaCon, 2001, s. 124. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav 2005. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 326.