Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (50%)
Autor:Bernasovská Jarmila (50%)
Názov:Váha a dĺžka u rómskych (cigánskych) novorodencov v porovnaní s váhou a dĺžkou novorodencov necigánov v okrese Košice
Zdroj:Zborník PF UK Praha. Biologie 3
Vydavateľské údaje:Praha : Univerzita Karlova, 1975
Lokácia:S. 151-165
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001, s. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] HORVÁTH, R., HORIZRALOVÁ, K. Porovnanie motorických predpokladov dedinských a mestských rómskych detí. In Sport a kvalita života [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2004.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.