Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009336
Kategória:N/A
Autor:Šimon František (33%)
Autor:Ivanová Alena (33%)
Autor:Bujalková Mária (33%)
Názov:Latinský jazyk : úvod do lekárskej terminológie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
Rozsah:189 s.
Ohlas:[3] MAREČKOVÁ, E., REICHOVÁ, H. 2000. Úvod do lékařské terminologie. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s. 186.
Ohlas:[4] MARTINKOVÁ, Katarína 2004. Latinčina pre logopédov. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2004, s. 124.