Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ritlyová Anna (100%)
Názov:How British and American studies are taught at the PdF UPJŠ Prešov
Zdroj:An international Phare conference on SH degree EL teacher training study programme, Lipovce, 23.5.-25.5.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 63-66
Ohlas:[4] GREŇOVÁ, Juliana. K histórii vyučovania krajinovedy. In Teória a prax v súčasnej anglistike a germanistike. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 88.