Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Tomášiková Slavomíra (100%)
Názov:Einige Überlegungen zum Raum-Zeit Konzept
Zdroj:Teória a prax v súčasnej anglistike a germanistike
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001
Lokácia:S. 120-123
ISBN:80-968557-0-0
Ohlas:[3] KÁŠOVÁ, Martina. Der illokutive Typ fordern im Deutschen und im Slowakischen : (eine vergleichende Analyse). In Sučasni doslidžennja z inozemnoji filolohiji. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2003, s. 355.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. Direktive kommunikative Funktionen - der Untertyp Forden und seine sprachlichen Realisierungen. In Zborník príspevkov zo VI. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 4.-7.9.2002 v Košiciach. Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2003, s. 58. ISBN 80-88922-72-0.