Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Mihina František (100%)
Názov:"Otvorená spoločnosť" - Popperov projekt modernej spoločnosti
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 50, č. 11 (1995)
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] CEHELNÍK, Marián: Filozofia vedy Karla R. Poppera. In: Veda vo filozofickej reflexii 1. Prešov : FF PU, 2000, s. 162.