Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Morfologicko-genetický prístup v kontexte geografického bádania vnútornej štruktúry mesta
Zdroj:Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 1
Vydavateľské údaje:Košice : [s.n.], 1994
Lokácia:S. 84-94
ISBN:80-7097-292-0
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva: Kvalita životného prostredia v regióne Prešova. In: Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 3. Prešov : Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF PU, 2000. S. 399.
Ohlas:[3] ZIGOVÁ, Katarína. Morfologická intraurbánna štruktúra mesta Levice. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s. 223.
Ohlas:[4] POLÁČIK, Štefan - BIZUBOVÁ, Mária - ŠUŇOVÁ, Mária. Základy geografie a geografia Slovenska. Nitra : UKF, 2003, s. 187.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana. Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 162. ISBN 978-80-8068-922-3.