Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Dolnotrenčianske nárečia
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1975
Ohlas:[3] ŽIGO, P.: Kačestvennyje svojstva pridatočnych predloženij i celi v slovanskich dialektach. In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Moskva : Indrik, 2000. S. 193.
Ohlas:[4] SKLADANÁ, Jana: Slovenské jazykové pamiatky z Trenčína a okolia v pramennej základni Historického slovníka slovenského jazyka. In: Kniha 2001-2002. Martin : SNK, 2002. S. 477.
Ohlas:[4] SKLADANÁ, Jana: Jazyková situácia v Bánovciach nad Bebravou a v ich okolí v minulosti a súčasnosti. In: Bánovce nad Bebravou 1232-2002. Martin : Osveta, 2002. S. 382.
Ohlas:[4] LIFANOV, Konstantin. Základné neurčité zámená vo vývine spisovnej slovenčiny I. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2007, roč. 72, č. 1, s. 20.