Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bajtoš Ján (100%)
Názov:Hospitácie ako prostriedok osobného rastu
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1995
Ohlas:[4] MAČUGA, Jozef - ERNST, Alexander: Štruktúra a obsah vnútroškolskej kontroly. Prešov : Metodické centrum, 2000. S. 47. ISBN 80-8045-167-2.