Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Klimeková Anna (100%)
Názov:Sloboda a nevyhnutnosť v rodinnom prostredí
Zdroj:Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
ISBN:80-88697-34-4
Ohlas:[4] DARGOVÁ, Jarmila et al.: Rozvojatvorný model edukačných aktivít učiteľa rómskych detí. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov : GRAFOTLAČ, 1999. S. 74.