Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Kuzmišin Peter (100%)
Názov:Podnik a podnikanie v trhovom prostredí
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ethics, 2000
Rozsah:415 s.
ISBN:80-902713-0-8
Ohlas:[4] TEJ, Juraj: Súčasné trendy vo výchove k podnikaniu. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 371.
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján: Základné pojmy z teórie práva a všeobecná charakteristika vybratých odvetví slovenského právneho systému. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 106. ISBN 80-8068-093-0.
Ohlas:[4] ŠIMKOVÁ, Helena: Podnikové hospodárstvo. Košice : TU, 2002. S. 100. ISBN 80-7099-827-X.
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela: Kvalita pracovného života v rôznych štádiách vývoja podniku. In: Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002. S. 551.
Ohlas:[4] ŠTEFKO, Róbert: Personálny manažment zvyšujúci konkurenčnosť organizácie implementáciou marketingových nástrojov. In: Manažment v podmienkach reštrukturalizácie organizácií a riadenia ľudských zdrojov. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002. S. 143.
Ohlas:[3] ŠTEFKO, Robert. The marketing of University, analysing the organisational markets, and the student-recruitment process. In Opere et Studio pro Oeconomia, 2003, vol. 1, no. 2, p. 92.
Ohlas:[4] KUZMIŠINOVÁ, Viera. Malé a stredné podniky ako prvok podnikateľského prostredia Prešovského kraja. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Prešov : ManaCon, 2003, s. 85.