Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Nie dievča, ale baba
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Vydavateľské údaje:Bratislava : Aspekt, 1999
Lokácia:Roč. 34, č. 6 (1999), s. 66-68
ISSN:0231-6714
Ohlas:[4] (zs). Juráňová, Jana. In Bibiana, 2003, roč. 10, č. 2-3, s. 100.
Ohlas:[4] (ZS). Juráňová, Jana. In Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 146.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Gabriel. Priestor pamäti, pamäť textu (Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 272, 275. ISBN 978-80-555-1401-7.