Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Krátke samohlásky, dlhé samohlásky a dvojhlásky
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 11 (1977), s. 97-101
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav: Kvantita vokálov v spisovnej slovenčine. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, 45, č. 5-6, s. 132.