Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Autor:Kentoš Michal (50%)
Názov:Rozvojový program pre nízkokvalifikovaných nezamestnaných - RPNKN : záverečná správa z riešenia projektu ESF - EQUAL
Vydavateľské údaje:Košice : ICV TU, 2007
Ohlas:[4] IŠTVANÍKOVÁ, Lucia. Osobnostné charakteristiky, sociálna opora a hodnotová orientácia nízkokvalifikovaných nezamestnaných. In Psychológia práce a organizácie 2007 : zborník príspevkov. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007, s. 96. ISBN 978-80-969628-6-0.
Ohlas:[3] IŠTVANÍKOVÁ, Lucia. Osobnostné charakteristiky, sociálna opora a hodnotová orientácia účastníkov kurzov pre nezamestnaných. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce : sborník příspevků z mezinárodní vědecké konference konané dne 6. září 2007 v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 106. ISBN 978-80-210-4422-7.