Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Utváranie interpersonálnych noriem a potreby self
Zdroj:Perspektívy výskumu sociálnych noriem
Lokácia:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, (1998)
ISBN:80-967621-5-X