Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFG
Autor:Cap Alexander (100%)
Názov:Náboženské vzdelanie a povolanie pravoslávneho kňaza ako súčasť sociálnej práce
Zdroj:Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 24. a 25. 11. 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 226-229
ISBN:80-88885-49-3
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. Michalovce : Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie, 2007. Dostupný na internete <http://www.filantropiampe.sk/?p=48>
Ohlas:[3] KOCHAN, Pavol. Chápanie učenia Cirkvi o kňazstve a jej službe v pravoslávnej ekleziológii na západe v 6. - 7. storočí. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 120. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. In Pravoslávny teologický zborník XXXV (20) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 60. ISBN 978-80-8068-999-5.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Misijné štúdie I. 1 vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009, s. 89. ISBN 978-83-928613-1-7.
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Cesta života človeka i spoločnosti. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 13. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[4] HANGONI, Tomáš. Zvyšovanie profesionálnych kompetencií sociálneho pracovníka. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, roč. 1, č. 4, s. 63.
Ohlas:[4] HANGONI, Tomáš. Profesionalizácia v edukačnej sociálnej službe v kontexte kresťanskej sociálnej práce. In Pravoslávny teologický zborník XXXVIII (23) -2012. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 169. ISBN 978-80-555-0578-7.