Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Voľný čas a aktivita žiakov ZŠ
Zdroj:Vychovávateľ : časopis pedagógov
Lokácia:Roč. 34, č. 7 (1994)
ISSN:0139-6919
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária. Záujmové činnosti rómskych detí v materskej škole a v prípravnom ročníku základnej školy. In Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov : GRAFOTLAČ, 1999, s. 15.