Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Šebeňová Iveta (100%)
Názov:Poznávací záujem a rozvíjanie poznávacích schopností v technickej výchove
Zdroj:Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : zborník
Vydavateľské údaje:Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1998
Lokácia:S. 163-169
ISBN:80-8050-270-6
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Mária: Experiment ako motivačný prvok v technickom vzdelávaní na I. stupni ZŠ. In: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka. Nitra : UKF, 1999. S. 88.