Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (100%)
Názov:Mravný rozvoj rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zdroj:Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 132-136
ISBN:80-88697-34-4
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária: Predškolská príprava dieťaťa zo znevýhodneného prostredia na základnú školu. In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. S. 124.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária: Záujmové činnosti rómskych detí v materskej škole a v prípravnom ročníku základnej školy. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov : GRAFOTLAČ, 1999. S. 15.