Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zozuľaková Viera (100%)
Názov:Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Rozsah:116 s.
ISBN:978-80-555-0016-4
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[6] BEGENI, Peter. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ISSN 0139-9012. 2009, roč. 65, č. 12, s. 35-36.
Ohlas:[3] BRADNANSKA ONDRASEK, N., HANESOVA, D. Theologizing with children: research on children`s images of god in Slovakia. In Symmetrical communication? Philosophy and theology in classrooms across Europe. Rehburg-Loccum : Religionspädagogischen Institut Loccum, 2011, s. 93. ISBN 978-3-936420-38-8.
Ohlas:[3] HANES, P., HANESOVA, D. Being a christian teacher in a post-communist society. In Bridging the Gap. Connecting christian faith and professional practice : proceedings of the European conference of the European chapter of the international association for the promotion of christian higher education. Sioux Center : Dordt college press, 2011, s. 318. ISBN 978-0-932914-88-0.