Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Pastier padajúcich hviezd
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 3, č. 1 (1995), s. 54-55
Ohlas:[4] SLIACKY, Ondrej et al.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945-1997.
Ohlas:[4] SLIACKY, Ondrej - STANISLAVOVÁ, Zuzana. Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 - 2002. 2. dopln. a preprac. vyd. Prešov : Náuka, 2003, s. 192.