Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K rozpadu praslovanskej slabiky
Zdroj:Praslowiaňszczyzna i jej rozpad
Vydavateľské údaje:Warszawa : Energeia, 1998
Lokácia:S. [137]-141
ISBN:83-85118-87-X
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, Iveta. Slabičná segmentácia slov v slovenčine. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004 s. 281.