Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Klimeková Anna (100%)
Názov:Etika medziľudských vzťahov a problém výchovy a vzdelávania v sociálnej realite
Zdroj:Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých
Lokácia:Roč. 3, č. 2 (1998), s. 44-49
ISSN:1335-2350