Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Starostlivosť Univerzity P.J. Šafárika o ďalšie vzdelávanie učiteľov vysokých škôl v rokoch 1959-1989
Zdroj:50 rokov venovaných ďalšiemu vzdelávaniu slovenského učiteľstva : zborník príspevkov zo seminára z príležitosti 50. výročia založenia prvého dobrovoľného pedagogického zboru učiteľov na Slovensku v Prešove, (28. a 29. október 1997)
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1998
Lokácia:S. 107-113