Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Bajtoš Ján (100%)
Názov:Osobnostný profil učiteľa technickej výchovy
Zdroj:Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 8.-9. septembra 1998
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998
Lokácia:S. 14-18
ISBN:80-85162-98-9
Ohlas:[3] PROCHÁZKOVÁ, Ivona: Historická tematika jako součást přípravy učitelů pro výuku o technice. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. S. 166.
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, Jaroslav - UVIRA, Pavel: Osobnosť učiteľa a jej vplyv na rozvoj technického vzdelávania žiakov. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 34, 2000, s. 150.