Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCI
Autor:Bajtoš Ján (60%)
Autor:Hambalík Alexander (40%)
Názov:Didaktika laboratórnych predmetov : experimentálny učebný text grantového projektu VEGA Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1998
Rozsah:44 s.
ISBN:80-227-1088-1
Ohlas:[4] HAMBALÍK, A. et al.: Príprava a skúsennosti z realizácie výučby predmetu materiálne didaktické prostriedky. In: Schola `99. Bratislava : STU, 1999. S. 36.
Ohlas:[4] KOSTELNÍK, Ján: Pilotné štúdium vysokoškolskej pedagogiky a jeho hodnotenie. In: CO-MAT-TECH `99. Trnava : STU, 1999. S. 710.
Ohlas:[4] KOSTELNÍK, J.: Riešenie projektu "Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov-inžinierov podľa európskych štandardov". In: Schola `99. Bratislava : STU, 1999. S. 56.
Ohlas:[3] KOSTELNÍK, Ján: Studium der Hochschulpädagogik für Lehrer-ingenieure an der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava. In: IGIP - Report. 1999, No. 25, s. 36.
Ohlas:[3] KOSTELNÍK, Ján: Pedagogy courses for Engineering Educator at the Slovak TU in Bratislava. In: IGIP - Report. 1999, No. 25, s. 87.